bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), aktów wykonawczych oraz Statutu nadanego Uchwałą Nr 10/99 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15.02.1999r.

WORD Sieradz jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

Siedzibą ośrodka jest miasto Sieradz.

Nadzór nad WORD w Sieradzu sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

Statut WORD SieradzOpublikował: Maciej Grobelny
Publikacja dnia: 19.05.2015
Podpisał: Maciej Grobelny
Dokument z dnia: 19.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 479