bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa

Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 119 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością Ośrodka (Dz. U. Nr 176, poz. 1443) - na majątku, w który Ośrodek został wyposażony w chwili powołania go do życia.

Przychodami Ośrodka są:

  • wpływy z opłat za przeprowadzanie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  • wpływy za wykonanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozchodami Ośrodka są wydatki na:

  • bieżące utrzymanie Ośrodka,
  • prowadzenie egzaminów państwowych w zakresie prawa jazdy poszczególnych kategorii,
  • inwestycje związane z działalnością Ośrodka,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa.


Opublikował: Maciej Grobelny
Publikacja dnia: 19.05.2015
Podpisał: Maciej Grobelny
Dokument z dnia: 19.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 288