bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności WORD Sieradz jest:

 • organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami - w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy,
 • opiniowanie i współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie oznakowania dróg i ulic, stanu dróg oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym,
 • prowadzenie kursów dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
 • prowadzenie kursów dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym,
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy,
 • prowadzenie kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR) w zakresie podstawowym i specjalistycznym,
 • prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • organizowanie szkoleń z zakresu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych,
 • współpracowanie z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podniesienia poziomu jakości ich działania,
 • realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego GAMBIT,
 • prowadzenie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzonych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzenie innej działalności w formie prawem przewidzianej.


Opublikował: Maciej Grobelny
Publikacja dnia: 19.05.2015
Podpisał: Maciej Grobelny
Dokument z dnia: 19.05.2015
Dokument oglądany razy: 1 920